ZASADY DOKONYWANIA ZWROTÓW I REKLAMACJI

Zwroty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, poza salonem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem.

W przypadku zwrotu zakupionych w naszym sklepie produktów, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Instrukcja zwrotu towaru:

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia. Prosimy w tym przypadku o wypełnienie formularza.

Formularz zwrotu można pobrać TUTAJ.

Po otrzymaniu formularza zwrotu / oświadczenia o odstąpieniu od umowy, otrzymają Państwo mailowo dalsze instrukcje w celu realizacji zwrotu produktów. 

Prosimy o zapakowanie produktu w karton i zamknięcie paczki. W miarę możliwości do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu oraz formularz zwrotu lub jednoznacznie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Ułatwi to proces zwrotu produktu.

Do zasu rozliczenia zwrotu, prosimy o zachowanie protokołu potwierdzenia nadania paczki ze zwracanymi produktami. 

W terminie do 13 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów, należy zwrócić towar. 

Po otrzymaniu paczki i sprawdzeniu produktów, zostaną Państwu wypłacone pieniądze. Jak tylko to nastąpi, otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem. 

Zwaracant towar nie może nociś śladów użytkowania. Zwracany towar powinien posiadać wszystkie metki oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

Zwrot dokonanych przez Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w teminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. 

Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takigo samego sposobu zapłaty, jaki został przez Państwa użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że w sposób wyraźny zgodzą się Państwo na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania towarów.

Reklamacje

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego.

Prosimy o wydrukowanie i podpisanie wypełnionego formularza reklamacji bądź też oświadczenia o składanej reklamacji.

Formularz reklamacji można pobrać TUTAJ.

W przypadku braku możliwości wydrukowania prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail:sklep@scootbike.pl

Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji lub oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres:

ul. Boczna 35, 42-450 Chruszczobród

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji Towaru. O wyniku rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo powiadomieni SMS-em lub drogą mailową lub pisemnie. Dla celów usprawnienia procesu reklamacji Klient powinien przekazać Towar Sprzedawcy wraz z formularzem reklamacji / oświadczeniem o składanej reklamacji. 

Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). WYkazd Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia rozszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.